Nowy Jork

poleć serwis drukuj
Podczas spotkania w...

Spotkanie polonijnego duchowieństwa w Konsulacie Generalnym

09-09-2018

Wyrażenie uznania wobec wieloletniego wkładu polskich i polonijnych księży w budowanie świadomości religijnej i narodowej imigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych poprzez ich pełną oddania służbę duszpasterską w parafiach zamieszkałych przez Polonię w Ameryce było główną ideą spotkania, które odbyło się w piątek 7 września w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Ponad 30 księży sprawujących posługę duszpasterską wśród Polonii wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy konsula generalnego Macieja Golubiewskiego. Wśród nich obecni byli także zakonnicy, m.in. ojciec Tadeusz Lizińczyk, prowincjał Zakonu Paulinów w Stanach Zjednoczonych oraz polscy biskupi: ks. bp. Witold Mroziewski z Diecezji Brooklyńskiej oraz ks. bp. Andrzej Zglejszewski z Diecezji Rockville Centre. Pojawił się także prałat Tomasz Grysa, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku oraz ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wśród gości specjalnych można było zauważyć Marię Marchwińską-Paździor, reprezentującą zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Bogdana Chmielewskiego, prezesa Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej oraz przewodniczącego Rady Dyrektorów tej instytucji finansowej – Krzysztofa Matyszczyka.

To było bardzo potrzebne i długo oczekiwane spotkanie – takie opinie można było usłyszeć z ust wielu księży, którzy wzięli w nim udział. Było to związane z dyskusją dotyczącą roli i funkcjonowania polonijnych parafii, które od samego początku polskiej emigracji stały się miejscem łączenia i spotkań naszej grupy etnicznej. Kościoły i organizacje działające wokół nich były także skupiskiem i ostoją polskości, co przejawiało się zarówno w pomocy polskim imigrantom, jak i edukacji oraz kultywowaniu rodzimej tradycji i kultury. Właśnie przy polskich parafiach powstawały i funkcjonowały – co ma także miejsce w czasach współczesnych – polonijne szkoły dokształcające stanowiące podstawowe miejsce nauki naszego ojczystego języka, rodzimej kultury oraz religii. Dlatego też podczas spotkania pojawiła się dyskusja dotycząca relacji i wzajemnej współpracy pomiędzy Centralą Polskich Szkół Dokształcających, dyrektorami i nauczycielami polonijnych szkół oraz proboszczami parafii, przy których działają placówki oświatowe. Sprawy te poruszała Maria Marchwińska-Paździor, reprezentująca zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

Również dzięki duchowieństwu, a przede wszystkim ks. Longinowi Tołczykowi, w 1976 roku powstała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, która obecnie jest największą polską instytucją finansową poza granicami naszego kraju. Wspominał o tym Bogdan Chmielewski – prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, dziękując jednocześnie polonijnemu duchowieństwu za współpracę polskich parafii z instytucją, którą kieruje.

Piątkowe spotkanie było również okazją do zapoznania się z problemami i potrzebami polonijnych parafii, a także naszej diaspory zamieszkującej metropolię nowojorską oraz zapoczątkowaniem bliższych relacji pomiędzy duchowieństwem a Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku. Poza tym polscy księża sprawujący swoją posługę duszpasterską w Stanach Zjednoczonych mieli okazję nie tylko spotkać się w tak licznym gronie, ale także poznać się osobiście oraz wymienić swoje spostrzeżenia i doświadczenia, tym bardziej, że wielu z nich na co dzień często przebywa w odległych od siebie parafiach, w tym także w amerykańskich.

Uroczystość wpisała się również w obchody związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto przy okazji przypomnieć, że pierwsza polska osada w Stanach Zjednoczonych – Panna Maria – została założona w 1854 r. przez emigrantów z Górnego Śląska kierowanych przez księdza Leopolda Moczygembę. Polscy kapłani również przez kilkanaście dekad prócz spraw duchowych pielęgnowali wśród Polonii patriotyzm i polską kulturę, która dzięki temu przetrwała do dnia dzisiejszego. Mimo wielu zmian, jakie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nastąpiły wśród naszej diaspory, Kościół Katolicki oraz polonijne parafie nadal pozostały ostoją polskości oraz ważnymi ośrodkami podtrzymującymi i kultywującymi narodowe tradycje, a przede wszystkim język polski.

Piątkowe spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, z tak licznym udziałem polonijnego duchowieństwa, było zorganizowane po raz pierwszy, jednak polscy kapłani widząc jego efekty oraz potrzebę wzajemnej komunikacji mają nadzieję, że w przyszłości odbędą się kolejne tego typu wydarzenia z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP oraz różnych polonijnych organizacji.

DPS

wróć

Fotorelacje

Polskie Dni w Lake Compounce

8 czerwca rozpoczęły się dwudniowe obchody Polskich Dni w Lake Compounce w Bristolu, które już cyklicznie są organizowane co roku przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Connecticut. Fot. Asha Lassen

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com