Nowy Jork

poleć serwis drukuj
Alicja Tunk Konsul Alicja Tunk...

Konsul Alicja Tunk wraca do Polski

07-29-2018

Po pięciu latach pracy w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku swoją misję zakończyła konsul Alicja Tunk. Ta doskonale znana i lubiana w środowisku polonijnym przedstawicielka polskiego rządu wraca do kraju i nadal pozostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Swoją nowojorską służbę zakończyła w piątek 27 lipca. Jej oficjalne pożegnanie miało miejsce podczas ostatniego spotkania Polonijnej Rady Konsultacyjnej, które odbyło się w środę 25 lipca. Również wtedy członkowie tego gremium mieli okazję poznać jej następcę, którym jest konsul Kamil Henne.

Konsul Alicja Tunk swoją misję publiczną w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku pełniła od 2013 roku. Spędziła na tej placówce pięć lat, o rok więcej niż to ma zwykle miejsce w przypadku większości konsulów. Był to zarazem pierwszy konsulat, w którym pełniła funkcję dyplomatyczną. Wcześniej pracowała w Departamencie Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Po decyzji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, dotyczącej połączenia tej instytucji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i zakończeniu prezydencji, trafiła do Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Następnie, widząc ogłoszenie o wakacie w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, postanowiła spróbować swoich sił na stanowisku konsula i podjęła się tego wyzwania. Misję tę rozpoczęła na stanowisku wicekonsula, następnie awansowała na zastępcę kierownika placówki i kierownika Referatu Dyplomacji Publicznej i Współpracy z Polonią.

W swojej pracy dyplomatycznej konsul Alicja Tunk miała bardzo duży kontakt z Polonią i to zarówno dotyczący spraw kulturalnych i społecznych, jak również związanych z pośredniczeniem w kontaktach z polskimi instytucjami i urzędami w naszym kraju. Jak twierdzi, przyjechała do Nowego Jorku, by realizować zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz nieść pomoc Polonii, aby mogła odnaleźć się i zrozumieć stale zmieniającą się i rozwijającą Polskę. Jej zadaniem było również dzielenie się wiedzą m.in. dotyczącą zdobywania funduszy na projekty polonijne.

We wszystko, co robiła, wkładała swoje serce, przez co bardzo szybko zyskiwała sobie sympatię i uznanie wśród Polonii. Do swoich największych sukcesów, które – jak podkreśla – możliwe były do osiągnięcia tylko dzięki współpracy wielu pracowników konsulatu i działaczy polonijnych, zalicza m.in.: utworzenie i rozwój nagrody Meritorious Student Award, uruchomienie i rozwój Polish Dual Language Program w szkole publicznej P.S. 34 na Greenpoincie, utworzenie Little Poland Gallery podczas Dumbo Arts Festival, organizację dwudniowej konferencji o królu Władysławie Jagielle z okazji ponownego odsłonięcia jego odrestaurowanego pomnika w Parku Centralnym, wystawienie sztuk teatralnych „Princess Ivona” oraz „Trash story”, pokaz mody Polish Fashion Week oraz akcję promującą postawę Jana Karskiego #KarskiNYC. Oczywiście to tylko kilka z wielu projektów, w które zaangażowana była konsul Alicja Tunk.

Opuszcza ona Nowy Jork z nadzieją, że prywatnie będzie miała okazję często odwiedzać to miasto, ponieważ pozostawia tutaj wielu przyjaciół i znajomych, a poza tym zakochała się w jego klimacie. Czas spędzony w Nowym Jorku – jak twierdzi – będzie wspominała z radością i ogromną satysfakcją. Również w jej pamięci pozostanie dobre zdanie o Polonii, wśród której spotkała wielu ludzi oddanych Polsce i zaangażowanych w jej promocję, m.in. od strony kulturalnej, historycznej, biznesowej i edukacyjnej.

Konsul zajmująca się sprawami polonijnymi zauważyła także, że czasami wśród polskiej diaspory panuje dosyć duża różnica zdań, ale z reguły potrafi ona dochodzić do konsensusu, choć bywają przypadki, że jest on trudny do osiągnięcia.

„Kończąc moją prawie pięcioletnią misję, dziękuję za owocną współpracę, a przede wszystkim za liczne rozmowy i otwartość, która umożliwiła mi poznanie wyzwań, jakie podejmują Polacy i Polonia amerykańska w nowojorskim okręgu konsularnym. Wracam do Polski z radością i ogromną satysfakcją” – napisała konsul Alicja Tunk w pożegnalnym oświadczeniu wysłanym do osób, z którymi współpracowała. „Będę bardzo miło wspominać czas pracy w Nowym Jorku” – dodała na zakończenie.

Po powrocie do kraju i przejęciu nowych obowiązków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Alicja Tunk będzie pracowała w Departamencie Współpracy Rozwojowej, który zajmuje się współpracą z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, dotyczącymi współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.

BNW

wróć

Fotorelacje

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Stamford

Sztab WOŚP w Stamford – pod kierownictwem Kazimiery Ferenc w Stamford – zebrał prawie 5 tys. dolarów. Fot. PSS Stamford

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com